Menu Sluiten

We hebben je hulp nodig!

Stop5GNL heeft besloten in hoger beroep te gaan! Help stichting Stop5GNL met een donatie om dit belangrijke hoger beroep in het kort geding te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten hiervan dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!
Bankgegevens: NL14 SNSB 0787 8205 20 t.n.v. Stichting Stop 5G NL.

Bedrag €*

 

De geschatte kosten van het hoger beroep zijn € 25000 – € 30000 

Tot nu toe ontvangen donaties voor het hoger beroep:

€ 21962,50

 

Iedereen hartelijk bedankt voor de steun!

 

Wat hier onder andere voor gedaan moet worden:

– Nauwkeurige studie van het vonnis

– Bestudering van relevante rechtspraak en literatuur,

– Opstellen van de memorie van grieven door onze twee advocaten

– Pleiten zitting 

– Griffiekosten

 

De eerder gemaakte kosten voor het kort geding bedroegen € 62000. Hieronder valt:

– Dagvaarding

– Sommatiebrief

– Gesprek EZK

– Twee pleitnota’s met laatste ontwikkelingen/producties van onze twee advocaten

– Twee zittingen

– Griffiegeld

– Te betalen proceskosten van de Staat

– Kosten van de Stichting zelf (oprichting, notariskosten, overige onkosten)

 

Deze kosten hebben we dankzij jullie steun ruimschoots kunnen dekken. Wat we hebben over gehouden aan oorspronkelijke donaties voor het kort geding tellen we nu op bij de donaties voor het hoger beroep.