Menu Sluiten

Wilt u ons steunen met een donatie? Alvast hartelijk dank!

Wij danken de vele gulle gevers voor alle donaties die wij ontvingen voor het voeren van het kort geding en hoger beroep tegen de Staat. Wij hadden gehoopt dat deze rechtszaken zouden leiden tot het besluit de 5G-veiling als een window of opportunity te benutten om te bezinnen op de impact van draadloze netwerken op de natuur, mens en samenleving. Helaas besloot de rechter in 2021 anders.

Sindsdien zetten wij onze activiteiten voort. Onder andere door het ondersteunen van burgerinitiatieven en rechtszaken op gemeentelijk niveau en het organiseren van symposia.

 Wilt u ons steunen? Maak dan een donatie over op NL 14 SNSB 0787 8205 20 t.n.v. Stichting Stop5GNL te Rotterdam.

Alvast heel hartelijk dank!