Menu Sluiten

We hebben je hulp nodig!

Stop5GNL heeft besloten in hoger beroep te gaan! Help ons om dit belangrijke proces te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten hiervan dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!
   
LET OP: er kan uitsluitend nog gedoneerd worden via een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL14 SNSB 0787 8205 20 t.n.v. Stichting Stop 5G NL.

Mollie Payment Service Provider heeft ons account namelijk per 1 mei jl. opgeheven. Onze activiteiten zouden niet in overeenstemming zijn met het beleid van Mollie“Wij accepteren geen producten of diensten die een onacceptabel risico vormen voor de reputatie van Mollie”. Het blijkt daarbij niet alleen te gaan over geneesmiddelen, verdovende middelen, illegale of gestolen producten en kansspelen maar ook over “maatschappelijk ongepast gedrag”: aanzetten tot terrorisme of politiek geweld, ontwijken van wet- en regelgeving, misleidende marketting e.d.. Stuk voor stuk zaken waar wij ons verre van houden.

Zou het besluit van Mollie dus iets te maken kunnen hebben met het toenemend op controle en censuur gebaseerde staatsbestel waarin de 5G-technologie een cruciale rol vervult? We hebben Mollie om tekst en uitleg gevraagd, maar geen reactie ontvangen.

Kosten van het hoger beroep

Update 5 juli 2021

Tot nu toe ontvangen donaties voor het hoger beroep:

€ 31991,61

Heel hartelijk dank voor alle gulle giften!
Hiermee hebben we de advocaatkosten kunnen betalen.

Maar….we zijn er helaas nog niet…

Openstaande rekeningen: € 5.901,-
– Proceskosten kort geding: € 1.636,- (€ 656,- aan griffierecht en € 980,- aan salaris advocaat).
– Proceskosten hoger beroep: € 4.265,- (€ 760,- aan griffierecht, € 2.228,- aan salaris advocaat in het principaal appel, € 1.114,- aan salaris advocaat en € 163,- aan nasalaris advocaat in het incidenteel appel). 

Willen jullie ons (nogmaals) steunen met een donatie?
Alvast veel dank!

Kosten van het kort geding

De totale kosten voor het kort geding bedroegen € 62.000
Daaronder viel:
– Dagvaarding

– Sommatiebrief

– Gesprek EZK

– Twee pleitnota’s met laatste ontwikkelingen/producties van onze twee advocaten

– Twee zittingen

– Griffiegeld

– Te betalen proceskosten van de Staat

– Kosten van de Stichting zelf (oprichting, notariskosten, overige onkosten)

 

De kosten van het kort geding hebben we dankzij jullie steun ruimschoots kunnen dekken.
Wat we hebben over gehouden aan oorspronkelijke donaties voor het kort geding hebben we opgeteld bij de donaties voor het hoger beroep.