Menu Sluiten

Kort geding tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen

Wij zijn van mening dat er teveel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade waardoor de uitrol van 5G niet te rechtvaardigen is. De uitrol van 5G kan een ernstige inbreuk op onze mensenrechten betekenen. Officiële instanties geven nu onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over de veiligheid van straling. Vanwege deze risico’s willen we een moratorium op de uitrol van 5G, net zoals in Brussel en in verschillende delen van Zwitserland. Internationale voorbeelden van weerstand en acties tegen 5G: klik hier.

Waarom een kort geding of spoedprocedure?

Er is spoed geboden bij het stopzetten van 5G want met de veiling van de 5G-frequenties die in 2020 en 2022 gepland staan en de inwerkingtreding van de Wet Telecomcode zal 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zal betekenen.

Het risico dat we daardoor lopen is onaanvaardbaar en kan een ernstige inbreuk op ons privéleven, zoals onze fysieke en psychische integriteit en het recht op woongenot betekenen. Nu al tonen duizenden peer reviewed onderzoeken schadelijke effecten aan bij blootstelling aan 2G, 3G en 4G en 5G zal nog ingrijpender zijn doordat er veel antennes bijkomen, ook vooral in woongebieden. Met een kort geding kan dit proces gestopt worden.

Juridische bijstand

Stop5GNL heeft twee uiterst kundige advocaten in de arm genomen om dit proces te voeren. Deze advocaten zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Zij worden daarin bijgestaan door advocaat-stagiairs van het advocatenkantoor en het (juridisch) team van Stop5GNL. Momenteel zijn we al druk bezig met de voorbereiding van het kort geding. 

Procedure

Op het moment van spoedeisendheid kan de staat gedagvaard worden en zal de dagvaarding worden opgemaakt. Hierna volgt de zitting bij rechtbank Den Haag die zal oordelen over de onrechtmatigheid van 5G.

De volledige tekst:
Dagvaarding in kort geding

De tekst van de pleitnota’s:
Pleitnota Stop5GNL
Pleitaantekening – ontvankelijkheid en formele rechtskracht Stop5GNL
Pleitnota van de Staat 

De volledige tekst van de uitspraak d.d. 25 mei 2020:
Vonnis

We hebben je hulp hierbij nodig!

Help stichting Stop5GNL met een donatie om dit belangrijke kort geding te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten van het kort geding dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!