Menu Sluiten

De Nederlandse staat heeft in juli 2020 het 5G-netwerk in heel Nederland uitgerold, zonder dat de risico's voor mensen, dieren en het milieu bekend zijn.

Help ons 5G te stoppen!

Kort geding & hoger beroep tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen

=> 15 juni 2021 uitspraak in hoger beroep! Lees ons persbericht + lees hier welke vervolgstappen we gaan zetten.

Stichting Stop5GNL heeft begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Staat met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting ligt namelijk vast in de wet.
Ons restte dan ook geen andere mogelijkheid dan de rechterlijke macht in te schakelen. 

Kijk voor meer informatie over het Hoger Beroep op de pagina  Rechtszaak 

De overheid slaat alle waarschuwingen in de wind

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft. Ook wijzen we bestuurders op hun verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen. Dit alles heeft  tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid,. Integendeel: de landelijke uitrol van 5G is sinds juli 2020 een feit.

Geen onderzoek gedaan naar de risico's van 5G

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

252 wetenschappers die de noodklok luiden

De Nederlandse staat negeert daarbij de dringende oproep van 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van de gezondheid bij blootstelling aan EMV. Dit omdat volgens de wetenschappers de enorme verdichting van antennes bij 5G zal leiden tot toenemende gezondheidsrisico’s en tot een wereldwijde crisis.

Uitrol van 5G moet gestopt worden!

Het is bijzonder urgent dat  5G gestopt wordt. 5G betekent namelijk een enorme toename van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.