Menu Sluiten

Verzoek aan Kamerleden om sommatiebrief te betrekken bij het debat van 6 februari

Stop5GNL heeft op 19 december 2019 een sommatiebrief  gestuurd aan het Ministerie van EZK waarin zij de Staat oproept om het proces tot uitrol van 5G te staken.

Deze sommatiebrief zal op de agenda staan van het plenaire debat van 6 februari 2020 dat gaat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties. De Vaste Kamercommissie voor EZK heeft in de procedurevergadering op 21 januari 2020 besloten dat de Kamerleden deze brief kunnen betrekken bij dit debat.

Stichting Stop5GNL heeft de Vaste commissieleden van EZK en VWS bij brief van 31 januari 2020 dringend verzocht de sommatiebrief te bespreken en zich te verdiepen in de gezondheidsrisico’s die samenhangen met 5G. Gezien de naderende veiling is het bijzonder urgent dat het proces tot uitrol van 5G wordt gestaakt, temeer omdat wij verwachten dat de uitrol van de nieuwe frequenties zeer ingrijpend kan zijn voor mens en milieu.

Het debat is openbaar. Dit betekent dat je als toehoorder op de publieke tribune aanwezig kunt zijn. Het debat is tevens op de website van de Tweede Kamer live te volgen