Menu Sluiten

Stop5GNL gaat in gesprek met het ministerie van EZK

Stichting Stop5GNL is op 17 februari a.s. voor overleg uitgenodigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit naar aanleiding van de sommatiebrief die op 19 december jl. aan het ministerie is gestuurd waarin Stop5GNL hen dringend verzoekt de uitrol van 5G – en specifiek de veiling van de voor 5G bestemde frequenties – te staken.

De overheid heeft de verplichting de gezondheid van haar burgers zo goed mogelijk te waarborgen en dat doet ze niet met de uitrol van 5G. Er liggen te veel studies die grote en ernstige gezondheidsschade aantonen bij blootstelling aan straling. Het is onrechtmatig als de overheid de Nederlandse bevolking aan zo’n groot risico blootstelt.

Naar 5G is nauwelijks onderzoek gedaan. Zeer recent ook, op 11 februari jl., heeft het Europees Parlement gewaarschuwd voor de uitrol van 5G. Het Parlement geeft aan dat een zeer dicht netwerk van antennes nodig is om 5G mogelijk te maken. Dit zal een constante blootstelling voor mensen, inclusief kinderen betekenen. Iets waar de huidige richtlijnen geen rekening mee houden, en ook niet met de specifieke kenmerken van 5G. En richtlijnen die bovendien 20 jaar oud zijn. Terecht dus dat het Europees Parlement zijn zorgen uitspreekt. Een waarschuwing waar de overheid niet omheen kan.

Vandaar ook de oproep in de sommatiebrief aan de minister om 5G te stoppen. Met daarin het verzoek – om – als de minister geen gehoor geeft aan die oproep – met Stop5GNL in overleg te gaan. Hiertoe hebben we nu een uitnodiging ontvangen. Een uniek moment! Het gesprek vindt plaats op maandag 17 februari. Het doel van het gesprek is om te bespreken of de regering bereid is om (alsnog) tegemoet te komen aan onze dringende oproep. Laten we hopen dat ze hiervoor openstaan. Zo niet dan zullen vervolgstappen worden genomen