Menu Sluiten

Brief over kort geding en andere (inter)nationale ontwikkelingen aan alle gemeenten gestuurd

14 maart 2020

Op 13 maart jl. heeft stichting Stop5GNL alle gemeenten een brief gestuurd om ze op de hoogte te stellen van het kort geding dat we aanspannen tegen de Nederlandse overheid om zo 5G te stoppen. Ook informeren we de gemeenten in de brief over een aantal recente (inter)nationale ontwikkelingen op dit gebied.

Wij vinden het belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen – waaronder ook moratoria op 5G in een aantal landen en gemeenten – en zij nogmaals op het hart gedrukt worden dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn bij blootstelling aan EMV en 5G in het bijzonder en het om die reden absoluut onverantwoord is 5G uit te rollen. Het is van groot belang dat gemeenten deze ontwikkelingen bij de besluitvorming betrekken, want uiteindelijk hebben zij de wettelijke taak de gezondheid van de inwoners te beschermen.

Wat staat er in de brief aan de gemeenten:

·       Informatie over het kort geding dat Stop5GNL aanspant tegen de overheid met een link naar de dagvaarding die er op 25 februari jl. is uitgegaan. 

·       Belangwekkende nationale en internationale ontwikkelingen zoals moratoria op de uitrol van 5G in verschillende landen vanwege gezondheidsredenen en waarschuwingen van het Europees en Oostenrijks parlement.

·       Signalen die bij ons binnenkomen van artsen die zich zorgen maken over blootstelling aan EMV en ons steunen bij het kort geding.

·       Waarom het (moreel) onverantwoord is 5G uit te rollen.

·       Wat de gemeente kan doen om actie te ondernemen.

Brief gemeenten