Menu Sluiten

Reactie Stop5GNL op zendmastbranden

15 april 2020

Uit diverse mediaberichten blijkt dat er recentelijk brand is uitgebroken bij een aantal  zendmasten op verschillende locaties in Nederland. Het onderzoek naar de oorzaak van deze branden is nog in volle gang en het is nog niet bekend hoe of door wie deze branden ontstaan zijn. In de media wordt echter gesproken van “5G-gekte”, “5G-activisme”,“anti-5G-terreur”, “door 5G demonstranten” en “anti-5G-activisten”.

Stichting Stop 5G Nederland verklaart hierbij dat zij zich nadrukkelijk distantieert van deze daden en elke geweldpleging of vernieling en elke onwettige of criminele daad. Stichting STOP5GNL werkt volkomen volgens de regels van de democratie en de Nederlandse rechtsstaat en wil juist via legale wegen hun recht halen.

Stichting STOP5GNL heeft ook via deze legale weg een kort geding opgestart omdat zij van mening is dat de uitrol van 5G door de Nederlandse Staat onrechtmatig is en dat er teveel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij een uitrol van 5G. Veel onderzoeken tonen namelijk aan dat schadelijke effecten optreden bij blootstelling aan straling. Deze onderzoeken zijn ook te vinden  in onze dagvaarding.

Verder sluiten we ons aan bij hetgeen Prof. dr. ir. Hans Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad eind maart 2020 heeft gesteld en waarbij hij zich zeer kritisch uitlaat over 5G:

  • Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen of medicijnen. „Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij.
  • Kromhout bevestigt dat de Amerikaanse NTP-studie – die duidelijk bewijs leverde tussen kanker en blootstelling aan EMV – goed was uitgevoerd en een grote doorbraak betekende, al – zo zegt hij – probeerden bepaalde groepen dit weg te redeneren.
  • Kromhout noemt het ’wel bijzonder’ dat de door ICNIRP opgestelde blootstellingslimieten ’zó veel zeggingskracht hebben gekregen in Europa’ en stelt dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. „Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je een stapje verder gaan.”
  • Hij geeft aan dat voor 5G een enkele norm bestaat, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g

Voor meer informatie over de inhoud van ons kort geding tegen de Nederlandse Staat zie de dagvaarding op onze website www.stop5Gnl.nl.

Tot slot, Stop5G Nederland zal zich ervoor blijven inspannen de uitrol van 5G via de legale weg proberen te stoppen en bestuurders en politici te wijzen op de risico’s die met de uitrol van 5G gepaard gaan.