Menu Sluiten

Persbericht naar alle media

21 april 2020
Op 20 april jl. heeft Stichting Stop5G Nederland een persbericht gestuurd aan alle media om ze te informeren over het kort geding met het verzoek er aandacht aan te besteden. Dat is meer dan ooit nodig nu de media vooral rept van zendmastbranden en corona in relatie tot 5G maar dit – al lijkt het spannend nieuws – volgens Stop5GNL enorm afleidt van het echte verhaal dat verteld moet worden over 5G en de gezondheidrisico’s die ermee samenhangen.
 
Hieronder het volledige persbericht: 
 

PERSBERICHT

Kort geding Stichting Stop5GNL tegen Nederlandse Staat

Het kort geding tegen de uitrol van 5G – waarvan de zitting gepland staat voor 21 april a.s. – gaat door. De rechtbank heeft het kort geding als zeer urgent is aangemerkt en er zal dus worden doorgeprocedeerd. Wel is de zitting – door de sluiting van de meeste rechtbanken in verband met de uitbraak van het coronavirus – afgelast en de procedure zal geheel schriftelijk worden gevoerd.

Voor stichting Stop5G Nederland is het goed nieuws dat de procedure doorgaat en dat deze als zeer urgent is aangemerkt. De uitrol van 5G en de veiling van de frequenties gaan namelijk onverminderd door, ondanks het uitbreken van het coronavirus waardoor het gehele maatschappelijke leven plat is komen te liggen. Op dit moment rept de media vooral van zendmastbranden en corona in relatie tot 5G maar dit – al lijkt het spannend nieuws – leidt volgens Stop5GNL enorm af van het echte verhaal.

Stop5GNl heeft in een verklaring expliciet afstand genomen van de zendmastbranden en geeft aan dat zij volgens de regels van de democratie en de Nederlandse rechtstaat werkt en juist via legale wegen haar recht wil halen. Tegelijkertijd vraagt zij zich af of 5G hiermee in verband kan worden gebracht en er niet te snel conclusies worden getrokken nu absoluut niet vaststaat hoe de branden zijn ontstaan.

Het echte verhaal dat verteld moet worden is dat er geen corona nodig is om aan te tonen dat het onrechtmatig is om 5G uit te rollen. Het verband met corona is niet aangetoond en komt in onze dagvaarding ook niet voor. Wat wél voorkomt zijn tal van onderzoeken die schadelijke effecten aantonen en het feit dat de richtlijnen die nu gehanteerd worden en ons veiligheid zouden moeten bieden alleen gebaseerd zijn op opwarmingseffecten en ons niet afdoende beschermen.

Dit zegt ook Prof. dr. ir. Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad die zich onlangs kritisch uitgelaten heeft over 5G: “Hij noemt het ’wel bijzonder’ dat de ICNIRP-normen ’zó veel zegkracht hebben gekregen in Europa’ en stelt dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. „Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan. Hij zegt ook: “Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.” https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g

In Zwitserland en Slovenië en verschillende gemeenten in Italië is inmiddels besloten 5G vanwege de gezondheidsrisico’s voorlopig niet uit te rollen. Ook Frankrijk, Portugal, Spanje en Oostenrijk stellen de veiling en de uitrol tot nader order uit.

Voor de volledig tekst van de dagvaarding zie https://www.stop5gnl.nl/wpcontent/uploads/2020/02/Dagvaardinginkortgeding.pdf

MEER WETEN OVER HET KORT GEDING NEEM CONTACT OP MET:

info@stop5gnl.nl  

voor meer informatie zie www.stop5gnl.nl