Menu Sluiten

AVIG roept op de uitrol van 5G te stoppen en steunt het kort geding!

18 mei 2020

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft op 14 mei jl. een persbericht/brief uitgedaan waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G. Zij roept op 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Stichting Stop5GNL is zeer verheugd dat AVIG achter het kort geding staat en oproept tot het stoppen van de uitrol van 5G. De uitrol van 5G kan reële, ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben voor onze gezondheid, die niet te rechtvaardigen zijn. 

Het bestuur van AVIG geeft aan dat  volgens hun gegevens de gezondheidsrisico’s nog onvoldoende onderzocht en in kaart gebracht zijn door onafhankelijke wetenschappers. In de brief verwijst AVIG naar het kort geding dat Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat waarin zij vraagt om toepassing van het voorzorgsprincipe en het doen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsgevolgen bij het gebruik van 5G.

AVIG geeft aan dat er nu al regelmatig patiënten in hun artsenpraktijken komen die aangeven klachten te krijgen door elektromagnetische straling en dat door de uitrol van 5G deze patiëntengroep mogelijk nog meer hinder zou kunnen ondervinden.
 
Stichting Stop5GNL is blij met de steun van AVIG en vindt het heel belangrijk dat Nederlandse artsen zich nu uitspreken over de gezondheidsrisico’s van 5G. We krijgen de afgelopen tijd ook steeds meer signalen van artsen die bezorgd zijn over de gezondheidseffecten van straling en de uitrol van 5G. Ook in andere landen spreken artsen zich uit. 
 
Zo hebben 1300 Belgische artsen en gezondheidswerkers onlangs gewaarschuwd voor de risico’s van 5G en zij vragen om terughoudendheid. Ook in Duitsland klinkt er protest en hebben artsen recent tegen 5G geprotesteerd. Zij vragen om een moratorium op 5G en willen verder onderzoek. Ook zij geven aan steeds meer patiënten in de praktijk te krijgen die schade ondervinden door straling.
 

Hier een link naar het persbericht/brief van Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde