Menu Sluiten

Patiëntenvereniging CPLD roept op de uitrol van 5G te stoppen en steunt het hoger beroep

13 augustus 2020

De Patiëntenvereniging CPLD, een vereniging die zich al jaren inzet voor mensen die, vaak ernstige, klachten ondervinden bij blootstelling aan zon- en/of kunstlicht en aan elektromagnetische (EM) straling heeft stichting Stop5GNL in een steunbetuiging laten weten Stop5GNL te steunen in hun streven naar een moratorium op 5G.

Stichting Stop5GNL vindt het een belangrijk signaal dat de CPLD achter het hoger beroep staat en oproept tot het stoppen van de uitrol van 5G. De uitrol van 5G kan reële, ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben voor onze gezondheid, die niet te rechtvaardigen zijn. 

De CPLD-vereniging stelt zelf hierover: “De huidige situatie met diverse draadloze netwerken is voor onze leden al zeer desastreus. Het wordt hoog tijd dat de overheid ter verantwoording wordt geroepen, om haar te herinneren aan haar zorgplicht voor alle mensen in Nederland.”

Het bestuur van CPLD geeft aan dat “het verminderen van de blootstelling aan EM-straling zo goed als onmogelijk geworden, doordat de rijksoverheid niet alleen voor elk nieuw draadloos netwerk een landelijke dekking eist, maar daarnaast dit zelf faciliteert en het zelfs promoot. Provincies en gemeenten worden door de overheid voorzien van eenzijdige informatie die tot doel heeft om inwoners die kritische vragen stellen “gerust te stellen”. Dit overheidsbeleid leidt tot veel leed en isolement van onze leden door de permanente en onvrijwillige blootstelling aan EM straling.”

Stichting Stop5GNL vindt dat de steun van de CPLD-vereniging een belangrijk signaal afgeeft. De CPLD geeft aan dat er door de bestaande netwerken al veel mensen zijn die gezondheidseffecten ondervinden. Een verdere uitrol met hogere stralingsintensiteiten en meer opstelpunten is dan ook absoluut onverantwoord.

Ook steeds meer artsen spreken zich uit over de gezondheidsrisico’s van 5G. We krijgen de laatste tijd veel signalen van artsen die bezorgd zijn over de gezondheidseffecten van straling en de uitrol van 5G. Ook in andere landen spreken artsen zich uit. 

Zo hebben 1300 Belgische artsen en gezondheidswerkers onlangs gewaarschuwd voor de risico’s van 5G en zij vragen om terughoudendheid. Ook in Duitsland klinkt er protest en hebben artsen recent tegen 5G geprotesteerd. Zij vragen om een moratorium op 5G en willen verder onderzoek. Ook zij geven aan steeds meer patiënten in de praktijk te krijgen die schade ondervinden door straling.

Hier een link naar de steunbetuiging van de CPLD: Steunverklaring CPLD