Menu Sluiten

Over de veiling, hoger beroep en (inter)nationale ontwikkelingen

31 augustus 2020

De veiling voor de 5G-frequenties is eind juli afgerond en 5G kan worden geactiveerd. De dringende vraag die dat oproept is of dat wel verantwoord is! Het hoger beroep van stichting Stop5GNL tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter loopt immers nog. Ook is het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidseffecten van 5G nog niet afgerond en zijn wetenschappers van die Gezondheidsraad nu al kritisch over deze uitrol. Bovendien is er een toenemende maatschappelijke onrust over de uitrol van 5G en is er geen maatschappelijk debat over de wenselijkheid ervan. Nationaal en internationaal is er dan ook veel verzet tegen. Stop5GNL vindt het dan ook onverantwoord 5G uit te rollen. Hier een overzicht met recente ontwikkelingen.

 Veiling

21 juli jl. is de veiling van de 5G-fequentie afgerond en zijn de netwerken aangezet. De Nederlandse staat krijgt hiervoor maar liefst een bedrag van 1,23 miljard euro van de drie grote telecomproviders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. De frequenties die nu geveild en gebruikt gaan worden zijn die van de 700-, 1400- en 2100 MHz-band. Over twee jaar staat de veiling van de hogere millimeterfrequenties gepland.   

De Nederlandse Staat en de Telecomproviders zijn dus voortvarend van start gegaan met de uitrol van 5G en er zijn grote belangen in het spel. Volgens stichting Stop5GNL – die hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van 25 mei jl. van de voorzieningenrechter in kort geding – te voortvarend. Het hoger beroep van stichting Stop5GNL loopt immers nog.

Onderzoek Gezondheidsraad

Ook is het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico’s nog niet afgerond. Dit onderzoek – waar de Tweede Kamer om heeft verzocht – is inmiddels twee maal uitgesteld. In een brief van 15 juli jl. staat dat dit nu begin september wordt verwacht.

Het is opmerkelijk dat zo’n onderzoek naar gezondheidsrisico’s niet wordt afgewacht voordat de staat dit grootschalig laat uitrollen. Ook medicijnen worden eerst getest voordat deze op de markt worden gebracht. Waarom gebeurt dit niet bij 5G? Er zijn nu al vele onderzoeken die schadelijke effecten aantonen bij de bestaande netwerken. Onderzoeken van gerenommeerde wetenschappers en instituten. En 5G zal betekenen dat er veel meer antennes komen, wel elke 100 meter, waardoor de stralingsintensiteit enorm zal toenemen. En zeker nu er kritische geluiden te horen zijn van de voorzitter van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad zelf.

Kritiek ICNIRP

De voorzieningenrechter heeft de onderzoeken die Stop5GNL heeft aangedragen niet meegewogen in zijn oordeel maar heeft geoordeeld dat de Staat mag afgaan op de richtlijnen die door de ICNIRP, een private organisatie in Duitsland – zijn opgesteld. En juist op deze ICNIRP-richtlijnen is veel kritiek. Niet alleen houden deze alleen rekening met opwarmingseffecten en niet met alle schadelijke gezondheidseffecten, de Commissie die deze richtlijnen heeft opgesteld heeft ook vele banden met de telecomindustrie, negeert niet-welgevallige studies en neemt wetenschappelijk bevooroordeelde standpunten in. Dit blijkt uit een recent verschenen rapport van twee Europarlementariërs Buchner en Rivasi “‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. Het rapport laat zien dat het de ogen sluit voor echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen en hiermee is eenzelfde scenario als in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden zichtbaar.

In dit rapport is ook kritiek op een van de leden van de ICNIRP, Marti Röösli, die begin dit jaar aangeklaagd is door een aantal vooraanstaande wetenschappers. Zij beschuldigen hem van het stelselmatig ontkennen dat er solide onderzoeksresultaten zijn die gevaren voor onder andere kanker aantonen; het hebben van grote belangenconflicten; het naar voren brengen van visies die ingaan tegen die van de grote meerderheid van onderzoekers en het presenteren van sterk misleidende visies van wat onderzoeksresultaten.   

Nationaal en internationaal verzet tegen 5G

Het verzet tegen een uitrol van 5G is groeiende, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Overal is te zien dat burgers en gemeenten kritisch zijn, juist vanwege de onzekerheid over de gevaren voor de gezondheid. 50% van de Nederlandse burgers heeft geen vertrouwen in de overheid als het gaat om het veilig uitrollen van 5G, zo blijkt uit recent onderzoek van KPN. Verder is ook een punt van kritiek dat gemeenten geen zeggenschap hebben over de installatie van 5G-antennes die door de telecom overal kunnen worden geplaatst en dat de gevolgen voor de gezondheid onduidelijk zijn. Dit heeft geleid tot verschillende besluiten van gemeenten om de uitrol van 5G (voorlopig) stop te zetten

Moratorium 5G

Zeer recent heeft Grenoble een moratorium op de uitrol van 5G ingesteld. Grenoble zou een 5G-proefproject worden zonder dat de gemeente over dit besluit werd geraadpleegd. Gezien het gebrek aan duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s en de milieu- en sociale gevolgen, heeft de burgemeester besloten de uitrol van 5G te stoppen. De telecomproviders hebben tegen de gemeente juridische stappen gezet.  

Ook in Bordeaux wil de nieuwe burgemeester een moratorium op 5G omdat de gevolgen nog niet duidelijk zijn. “Als we moeten procederen omdat de operatoren ons aanvallen, zullen we dat doen en zullen we het voorzorgsbeginsel naar voren brengen, dat is vastgelegd in de grondwet, omdat het aan de burgemeester is om zijn bevolking te beschermen”, zo stelt de loco-burgemeester van Bordeaux.  

Eerder al waren er moratoria van kracht gegaan in o.a. Zwitserland, Slovenië, Brussel en honderden gemeenten in Italië. Ook zijn er vele burgerinitiatieven om 5G te stoppen, zoals onlangs in Bristol en Berkeley, waar er door bezwaren van burgers 5G-antennes niet zijn geplaatst. Ook is er in Illinois in de Verenigde Staten wetgeving voorgesteld die burgers meer zeggenschap geeft over 5G-antennes.

Rechtszaken

Verder worden er ook steeds meer rechtszaken in verschillende landen opgestart. Zo heeft Engeland een bekende advocaat aangetrokken om een rechtszaak tegen 5G te voeren. Inmiddels is hiervoor  meer dan 100 000 pond aan crowdfunding binnengehaald. Ook lopen er twee zaken in de Verenigde Staten tegen de FCC, de commissie die de richtlijnen voor de VS heeft opgesteld, omdat deze, net als bij de ICNIRP het geval is, niet adequaat zijn. In de rechtszaken van Childrens Health Defence en Environmental Health Trust zijn eind juli de belangrijkste bewijsstukken ingediend. Hierin wordt verwezen naar duizenden studies, waaronder die welke zijn uitgevoerd door Amerikaanse overheidsinstellingen, en naar talrijke rapporten die duidelijk bewijs van schade laten zien. 

Nederland

En tot slot de Nederlandse ontwikkelingen over 5G. Uit onderzoek blijkt dat er in gemeenten veel onrust is over de uitrol van 5G en over de gezondheidsrisico’s ervan. Maar liefst 90% van de gemeenten geeft aan met deze onrust te maken te maken te hebben en steeds meer gemeenten hebben behoefte aan voorlichting. De vragen en zorgen die er liggen zie je terug in specifieke gemeenten. Zo zijn in gemeente Hilvarenbeek en Bergen moties aangenomen waarin gepleit wordt voor grotere zorgvuldigheid en meer ruimte voor maatschappelijk debat bij de besluitvorming rond de uitrol van 5G. Ook verzoekt de gemeente om onafhankelijk onderzoek naar de biologische effecten van EMV op mensen, flora en fauna op de korte en lange termijn. In de gemeente Zeist is een initiatiefraadsvoorstel ingediend  De indieners hiervan vinden dat er een meldpunt moet komen waar mensen die last hebben van elektromagnetische velden hun klachten moeten kunnen melden. Belangrijk is dus dat er meer aandacht moet komen voor de andere kant en gemeenten behoeften hebben aan betere voorlichting over de gezondheidsrisico’s.

Op juridisch gebied is er – naast het hoger beroep dat Stop5GNL heeft ingediend – ook een andere actie gaande. Zo dient er waarschijnlijk binnenkort een kort geding van de Bond tegen Overheidszaken over een aansprakelijkheidsstelling tegen Telecomproviders.  

Over het hoger beroep van Stichting Stop5GNL binnenkort meer informatie. Wil je het hoger beroep steunen dat kan via de donatiepagina. We kunnen nog hulp gebruiken om de kosten van het proces te kunnen dekken.