Menu Sluiten

Hoger beroep: memorie van grieven is ingediend

4 oktober 2020

De memorie van grieven is op 28 september 2020 bij het Hof ingediend. De rechter zal begin november vaststellen wanneer het hoger beroep dient.

In het Kort Gedingvonnis van 25 mei 2020 werden de eisen van de Stichting Stop5GNL onterecht afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft zich in zijn oordeel eenzijdig gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, die zich uitsluitend baseren op inadequate richtlijnen van de ICNIRP, een private organisatie, met bewezen nauwe banden met de telecom-industrie.

De rechter oordeelde onterecht dat er geen onredelijke risico’s zijn bij de uitrol van 5G zolang de Staat zich aan deze richtlijnen houdt. Een degelijke wetenschappelijke basis voor deze richtlijnen ontbreekt echter.

Wij voelen ons gesteund door het recente advies van de Gezondheidsraad

In het adviesrapport 5G en Gezondheid wordt gesteld:

– Gezondheidsschade door 5G is niet uit te sluiten.

– Er kan geen antwoord gegeven worden op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

– Er is nog geen erkende meetmethode voor 5G.

– Wachten met de 26 GHz-frequentie: er is geen onderzoek naar gedaan.

– Het is onduidelijk hoe hoog de geaccumuleerde blootstelling van individuen zal zijn na uitrol van 5G.

– Meer onderzoek en monitoring is nodig.

De NOS en de media vermeldden slechts dat de uitrol van 5G kan doorgaan, maar dat er wel meer onderzoek nodig is.

Help de Stichting met een donatie

Donaties zijn nog steeds nodig om de proceskosten in het kort geding te betalen en het hoger beroep te kunnen voeren.
U kunt ons hier financieel steunen.

Zie ook “5G en de “G” van…” (5 min.)
Deze video-presentatie onderscheidt kernachtig feit en fabel rond 5G:
Gericht en gebundeld verzenden van data
Geleerden en wetenschappers
Gevolgen voor flora & fauna
Gezondheidsraad adviesrapport
Gelekte memo’s vanuit de telecom-sector