Menu Sluiten

Nieuwe wetenschappelijke studie neemt ICNIRP-rapport onder vuur en spreekt van "wetenschappelijk wangedrag".

15 oktober 2020

Samenvatting van de studie:

“De vijfde generatie, 5G, radiofrequente (RF) straling staat op het punt wereldwijd geïmplementeerd te worden zonder dat de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu onderzocht zijn. Dit heeft tot debat geleid onder bezorgde individuen in tal van landen.

In een oproep aan de Europese Unie (EU) in september 2017, momenteel gesteund door ruim 390 wetenschappers en artsen, werd een moratorium op 5G gevraagd totdat een behoorlijke wetenschappelijke evaluatie van mogelijke negatieve gevolgen is uitgevoerd. Dit verzoek is niet erkend door de EU.

In een evaluatierapport van een deskundigengroep van de  Zwitserse overheid en een recente publicatie van ICNIRP (de internationale organisatie die de blootstellingslimiet adviseert) worden de gezondheidseffecten van radiofrequente straling van 5G genegeerd.
Belangenconflicten en banden met de industrie lijken aan deze vooringenomen rapporten te hebben bijgedragen.

Het ontbreken van een juiste onpartijdige risicobeoordeling van de 5G-technologie brengt de bevolking in gevaar. Bovendien lijkt er een kartel te zijn van individuen die de evaluatiecommissies monopoliseren, waardoor het “geen-risico”-paradigma wordt versterkt. Wij zijn van mening dat deze activiteit moet worden aangemerkt als wetenschappelijk wangedrag” aldus de auteurs van het rapport Lennart Hardell en Michael Carlberg.

Klik hier voor meer informatie.