Menu Sluiten

Artsen wereldwijd luiden al jaren de noodklok

13 november 2020

In 2002 verscheen het Freiburger Appèl: een initiatief van een grote groep internationale medici, die in hun dagelijkse praktijk het verband tussen elektrosmog en een aantal ziektebeelden constateerden.

In 2004 sloegen 130 Duitse kinderartsen alarm in het Bamberger Appèl: “De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling” zo stelden zij.

In 2009 publiceerde Medisch Contact (vakblad voor Nederlandse artsen en gezondheidswerkers) een ingezonden brief van twee Nederlandse artsen. In de brief werd zware kritiek geuit op de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Datzelfde jaar ondertekende een groep van 50 Nederlandse medici, huisartsen, specialisten en medische wetenschappers het Medisch Appèl Stralingsrisico’s. De ondertekenaars riepen op tot onafhankelijk wetenschappelijk langetermijn-onderzoek, verlaging van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden en een bewustere omgang met draadloze technologie.

Tussen 2009 en 2017 schreven verschillende artsen en gezondheidsexperts in de VS en Canada vele brieven aan scholen om te waarschuwen voor de risico’s van draadloze technologie voor kinderen.

In 2012 heeft de Oostenrijkse Artsen Kamer (ÖAK), de belangenorganisatie van Oostenrijkse artsen, een richtlijn uitgegeven voor de diagnose en behandeling van gezondheidsklachten in verband met elektromagnetische velden. De richtlijn beveelt een blootstellingslimiet aan die 10.000 maal lager ligt dan de huidige blootstellingslimiet (die eveneens in Nederland gehanteerd wordt). Ook de landelijke organisatie van kinderartsen American Academy of Pediatrics (AAP) riep in 2012 op om de blootstellingslimieten te herzien. “Kinderen worden onevenredig zwaar getroffen door alle blootstelling aan het milieu, inclusief straling van mobiele telefoons” aldus AAP-directeur dr. Robert Block.

In 2016 richtte een groep Amerikaanse artsen en gezondheidsprofessionals de organisatie Physicians for Safe Technology op o.a. met als doel om “acute en chronische ziekten te voorkomen door begrip te kweken voor het verband tussen de publieke, psychosociale en ecologische gezondheidseffecten van het gebruik van moderne technologie.”

Eind 2017 stuurden ruim 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een oproep aan de EU, waarin zij waarschuwden voor de gezondheidsrisico’s van straling en opriepen om af te zien van 5G.

Eind 2018 stelden wetenschappers in het toonaangevende, medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet klip en klaar dat het tijd is om de impact van de wereldwijde stralingsbelasting te beoordelen omdat steeds meer wetenschappelijk bewijs aantoont dat langdurige blootstelling ernstige gezondheidseffecten heeft.

In 2019 ondertekenden meer dan 100.000 mensen en organisaties, waaronder vele artsen, wereldwijd het 5G-Space Appeal waarin opgeroepen wordt om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Datzelfde jaar richtte een aantal verontruste Belgische artsen het Hippocrates Appeal op, waarin zij de verschillende overheden vragen “het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.”

In oktober 2019 gingen Duitse artsen zelfs de straat op om te protesteren tegen 5G en om op te komen voor mensen die als gevolg van straling gezondheids­klachten ondervinden (zoals bijvoorbeeld tinnitus en hartritmestoornissen).

Op 6 april 2020 heeft een groep Duitse artsen en psychotherapeuten een open brief gestuurd aan bondskanselier Angela Merkel. In de brief wordt aangegeven dat men een verband ziet tussen de blootstelling aan straling, immuundeficiëntie en wereldwijde epidemie, met daarbij een oproep om de wereldwijde blootstelling aan hoogfrequente straling drastisch te verminderen.

De Nederlandse Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft in mei 2020 een persbericht/brief verstuurd waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G en oproept 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Diezelfde maand verklaarde een Nederlandse chirurg/oncoloog van mening te zijn dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek en dat ook de Nederlandse artsenorganisaties een “steviger geluid mogen laten horen” over de negatieve effecten van elektromagnetische straling. De oncoloog benadrukte daarbij o.a. dat elektromagnetische straling invloed heeft op de celdeling en het herstel van fouten in de celdeling kan verstoren.

In november 2020 publiceerden Zwitserse artsen voor milieubescherming (AefU) een rapport waarin zij stelden: “De ontwikkeling van mobiele telefonie baart ons, artsen voor milieubescherming (AefU), zorgen. Onze “Werkgroep Elektromagnetische Velden en Gezondheid” volgt al jaren onderzoeken naar de invloed van niet-ioniserende straling (NIS) op de gezondheid. We onderhouden contacten met onderzoekers en autoriteiten.” Het in 2008 opgerichte AefU-project “Environmental Medical Advisory Network” pleit voor voorzorg, lagere grenswaarden, continu onderzoek en voorlichting over de risico’s van mobiele communicatie.

Diezelfde maand hebben meer dan 3.500 medische experts en gezondheidswerkers wereldwijd hun bezorgdheid geuit over de gezondheidseffecten van de toenemende blootstelling aan straling. In een persbericht verklaren zij dat zij zich met name zorgen maken over de straling van mobiele telefonie, wifi en 5G. Enkele risico’s die zij benoemen zijn: kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, DNA-schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen en neurologische aandoeningen.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralingsbelasting en met name over de nog onbekende gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk? Teken dan hier het 5G-Manifest van Nederlandse artsen.