Menu Sluiten

Memorie van antwoord van de Staat is ontvangen.

23 november 2020

Op 23 november jl. is de memorie van antwoord van de Staat ( = reactie op de memorie van grieven van Stop5GNL) ontvangen door de rechtbank.

In dit document heeft de Staat ‘incidentele grieven’ geformuleerd. Dit houdt in dat ook de Staat hoger beroep heeft aangetekend tegen twee punten van de uitspraak in kort geding van 25 mei jl. 

22 december 2020 is de datum waarop de reactie van Stichting Stop5GNL op het incidentele appèl van de Staat ontvangen moet zijn door de rechtbank. Een uitstel van twee weken behoort hierbij tot de mogelijkheden.