Menu Sluiten

Antwoord Stop5GNL op Kabinetsreactie m.b.t. Gezondheidsraadrapport '5G en gezondheid'

1 december 2020

Stichting Stop5GNL heeft een reactie gegeven op de Kabinetsreactie op het Gezondheidsraad advies over 5G en gezondheid van staatssecretaris Keijzer, minister van Ark, en staatssecretaris van Veldhoven.

Samengevat komt  Stop5GNL in de brief tot de volgende adviezen:
1. De zeer omstreden ICNIRP-richtlijnen van nu af aan niet meer te volgen.
2. De richtlijnen te herzien op basis van biologische ontregelingen en non-thermische effecten op de
mens en de natuur.
3. De bevolking te informeren hoe om te gaan met deze risicovolle, draadloze technologie.
4. De zenderstraling in Nederland drastisch te beperken, in het bijzonder in openbare gebouwen/
scholen/ ziekenhuizen en plaatsen waar ouderen verblijven.
5. Het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) toe te passen alsmede het nieuwe ALATA
principe (As Low as Technically Achievable).
6. Het in kaart brengen èn monitoren van de menselijke gezondheid en het ecosysteem.