Menu Sluiten

Nederlandse rechter erkent verhoogde gezondheidsrisico’s van draadloze technologie, ruim onder de blootstellingslimieten.

24 december 2020

N.a.v. de rechtszaak van Wilma de Jong d.d. 20 oktober jl., waarin zij zich hard maakte tegen de plaatsing van een zendmast op 650 meter afstand van haar woning, heeft de rechter geoordeeld dat verhoogde gezondheidsrisico’s onder de geldende blootstellingslimiet niet kunnen worden uitgesloten:

“Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, (…) sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.” 

Lees hier het bron-artikel.