Menu Sluiten

Brief Stop5GNL aan Commissie VWS m.b.t. Notaoverleg Preventie over adviesrapport "5G en Gezondheid" van de Gezondheidsraad

25 januari 2021

Op 1 februari 2021 staat het adviesrapport “5G en Gezondheid” van de Gezondheidsraad als punt 19 op de agenda van het Notaoverleg Preventie/Verslavingszorg/Drugsbeleid van de Commissie VWS.

We hebben de voltallige commissie daarom een brief gestuurd met daarin het verzoek de inhoud van onze brief te betrekken bij het notaoverleg en serieus mee te laten wegen in de  besluitvorming.

Voortschrijdend inzicht
In de brief hebben we de commissieleden eveneens op hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen::

20 okt. 2020Wetenschappelijk rapport: “Gezondheidsrisico’s van radiofrequente straling en 5G moeten worden beoordeeld door experts zonder belangenconflicten.”
18 dec. 2020 – Naar het oordeel van een Nederlandse bestuursrechter is het, “alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m (..) sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.”
21 dec. 2020 – Onderzoekswetenschapper van de Amerikaanse overheid publiceert archief van 4.000 documenten dat onthult dat de regering decennia geleden wist over de gezondheidseffecten van draadloze technologie.
21 jan. 202111.000 pagina’s met bewijsmateriaal van schade van draadloze technologie ingediend in 5G rechtszaak tegen de Federal Communication Commission (FCC).