Menu Sluiten

Interview: "Lokaal verzet tegen 5G neemt toe."

28 mei 2021

Bron Café Weltschmerz

“Gemeenteraadsleden-fractievoorzitters Carlo Fiscalini van Nieuw Democratisch Zeist, en Ruud Lammers, van Onafhankelijk Papendrecht, praten met Jan van Gils over het beleid in hun gemeenten betreffende elektromagnetische straling, antennes en 5G. Zij roepen de landelijke politiek, maar vooral hun collega-raadsleden in den lande, op om de inwoners beter te informeren over de risico´s van antennestraling en vooral van 5G.

Op grond van internationaal onderzoek stellen zij, dat de blootstellingsnormen in Nederland drastisch zouden moeten worden verlaagd. In andere Europese landen, bijv. Italië en Oostenrijk, zijn die normen 10x zo streng als in Nederland.

Gemeenteraadsleden worden uitgenodigd zich te wenden tot het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit om kennis en informatie uit te wisselen ter verbetering van hun positie ten behoeve van de zorg voor de burgers in hun gemeente.

Dit interview maakt deel uit van een serie interviews over elektromagnetische straling en 5G, die u kunt vinden op de website van Café Weltschmerz.”