Menu Sluiten

Ingezonden blog: "Het grote taboe: stilgehouden corruptie in onze rechtspraak onomwonden aan de orde gesteld door Mr. P.P.M. Ruijs" - geschreven door Ayna Siem

15 juni 2021

fraud-prevention-3188092_1920

Uitspraak rechter: Stop5GNL niet ontvankelijk verklaard.

Stop5G had ijzersterke argumenten, alles wetenschappelijk onderbouwd met onderzoeken door erkende wetenschappers en niet mis te verstane oordelen van deskundigen en bevindingen van de Gezondheidsraad zelve. Op basis hiervan hadden zij de rechtszaak onder eerlijke omstandigheden gewonnen. Wat wat viel daar nog tegenin te brengen? 
Er was nog maar één mogelijkheid om Stop5G terzijde te kunnen schuiven. Zo hoeft noch de Staat, noch de rechter verder in te gaan op de argumenten: gewoon niet-ontvankelijk verklaren.

Aldus is Stop5G niet ontvankelijk verklaard, omdat zij bij de bestuursrechter hadden moeten zijn, en niet bij de civiele rechter. Wat een uitgekiende strategische zet, daarbij geholpen door een corrupte rechterlijke macht. Overigens, in het eerdere kort geding dat Stop5G had aangespannen, werd zij wèl ontvankelijk verklaard. Dit is puur een strategische zet voor het opwerpen van drempels en het bewerkstelligen van uitstel en ontmoediging.

En dat de rechterlijke macht corrupt is, dat is allang aangetoond. U leest het hier.

Lees ook: “Rechter bevooroordeeld inzake 5G kort geding”