Menu Sluiten

Historische overwinning in rechtszaak in de VS

20 augustus 2021

Op 13 augustus 2021 is de Amerikaanse rechtbank, na het lezen van vele honderden documenten, overgelegd als bewijsstukken door de eisende partijen, (waaronder ook Childrens Health Defense van Robert Kennedy Jr.), tot de volgende conclusie gekomen:

Bij het opstellen van limieten waaraan draadloze apparatuur inzake RF (radiofrequente) straling moet voldoen heeft de FCC:

– geen/veel te weinig rekening gehouden met de toename, sinds 1996 (!!), in kracht omvang en hoeveelheid van die straling,
– geen aandacht geschonken aan allerlei onderzoek, dat na 1996 is gedaan en waaruit schadelijkheid voor de gezondheid blijkt dan wel afgeleid kan worden,
– geen mededelingen gedaan aan de burgers/consumenten over dat “geen rekening houden met” en “geen aandacht schenken aan” en “mogelijkë schadelijkheid van die straling” 

Wat de gevolgen van deze uitspraak zullen zijn is een moeilijk te beantwoorden vraag. De eisers willen dat FCC op elk door hen ingebracht rapport, onderzoeksverslag enz. gaat reageren en uitleggen waarom ze daaraan wel of geen aandacht hebben besteed en als ze dat wél gedaan hebben waarom ze toch de conclusie van dat stuk niet hebben betrokken in de overwegingen om te komen tot bijstelling van de “guidelines”.

Meer info:

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1739

https://childrenshealthdefense.org/defender/fcc-landmark-ruling-childrens-health-defense-5g-wireless-radiation/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=9b76da90-aabd-4598-80de-ccbd1f8b50e6