Menu Sluiten

Voorbeeldbrief om aan uw gemeente te sturen

AAN:
College Burgemeester en wethouders en voltallige gemeenteraad van de Gemeente [naam gemeente]
[adres]
{woonplaats]

Betreft: 5G en Gezondheid: Sein Veilig?!

Geacht college / geachte raadsleden,

Nederland heeft de ambitie om voorop te lopen waar het de ontwikkeling en implementatie
van nieuwe technologische ontwikkelingen betreft. Een mooi streven, maar is daarbij wel
voldoende oog voor de nadelen en mogelijke risico’s van deze technologieën? Zijn de
gezondheidseffecten of de effecten op flora en fauna wel voldoende onderzocht?

De Telecom, Gezondheidsraad en overheid gaan ervan uit dat er geen redenen zijn om 5G
niet uit te rollen. Gezondheids- en milieu-effecten zouden niet of onvoldoende bewezen zijn.
Middels dit schrijven wil ik aantonen dat er wel degelijk feitelijke en wetenschappelijke
argumenten en concrete bezwaren zijn om 5G niet uit te rollen. Er is op zijn minst sprake van
‘wetenschappelijke verdeeldheid’ en ‘twijfel’, maar dat noopt juist tot voorzichtigheid.

Ik verzoek u om de onderstaande informatie serieus te nemen en mee te laten wegen in het
politieke debat, de gemeentelijke besluitvorming, het lokale (voorzorgs)beleid en de pro-
actieve informatievoorziening t.o.v. de inwoners van uw gemeente. [Lees hier verder]