Menu Sluiten

We hebben je hulp nodig!

Stop5GNL heeft besloten in hoger beroep te gaan! Help stichting Stop5GNL met een donatie om dit belangrijke hoger beroep in het kort geding te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten hiervan dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!
Bankgegevens: NL14 SNSB 0787 8205 20 t.n.v. Stichting Stop 5G NL.

Bedrag €*Alvast hartelijk bedankt voor de steun!

Kosten van het hoger beroep

De geschatte kosten van het hoger beroep zijn € 36.000 (incl. BTW)

Tot nu toe ontvangen donaties voor het hoger beroep:

€ 28221,61

Inmiddels betaald voor het hoger beroep:
-Advocaatkosten (opstellen memorie van grieven):
€ 19.680,52

Nog te betalen:
-Restant advocaatkosten (opstellen schriftelijk pleidooi):
€ 16.319,48.
-Proceskosten:
€ 2.000 à € 4.000. 

Kosten van het kort geding

De totale kosten voor het kort geding bedroegen € 62.000
Daaronder viel:
– Dagvaarding

– Sommatiebrief

– Gesprek EZK

– Twee pleitnota’s met laatste ontwikkelingen/producties van onze twee advocaten

– Twee zittingen

– Griffiegeld

– Te betalen proceskosten van de Staat

– Kosten van de Stichting zelf (oprichting, notariskosten, overige onkosten)

 

De kosten van het kort geding hebben we dankzij jullie steun ruimschoots kunnen dekken.
Wat we hebben over gehouden aan oorspronkelijke donaties voor het kort geding hebben we opgeteld bij de donaties voor het hoger beroep.