Menu Sluiten

Kosten van het hoger beroep

Ontvangen donaties voor het hoger beroep:

€ 31991,61

Heel hartelijk dank voor alle gulle giften!

Kosten van het kort geding

De totale kosten voor het kort geding bedroegen € 62.000
Daaronder viel:
– Dagvaarding

– Sommatiebrief

– Gesprek EZK

– Twee pleitnota’s met laatste ontwikkelingen/producties van onze twee advocaten

– Twee zittingen

– Griffiegeld

– Kosten van de Stichting zelf (oprichting, notariskosten, overige onkosten)

 

De kosten van het kort geding hebben we dankzij jullie steun ruimschoots kunnen dekken.