Menu Sluiten

We hebben je hulp nodig!

Help stichting Stop5GNL met een donatie om dit belangrijke kort geding te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten van het kort geding dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!  

 

Je kunt ook zelf een donatie overmaken op onze rekening: NL14 SNSB 0787 8205 20. Op naam van Stichting Stop5GNL

Alvast hartelijk bedankt voor je donatie!

Bedrag €* 

De geschatte kosten van het proces zijn € 40.000,-.
Tot nu toe ontvangen donaties :
€ 69181,01

Iedereen hartelijk bedankt voor de steun!

 

Het valt je wellicht op dat de geschatte kosten nu hoger zijn dan in het begin.
Dat heeft te maken met:
– Wij kiezen in alle stappen, ook in de keuze van het advocatenkantoor, voor de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en kwaliteit.
– Het team van advocaten en de advocaat-stagiairs hebben zich de ingewikkelde materie eigen gemaakt, deels in hun eigen tijd.
– De dagvaarding is een compact en gebalanceerd document geworden van 76 pagina’s, onderbouwd met 53 verwijzingen. Daar is veel tijd en dus geld           in
 gaan zitten. 
– De sommatiebrief is eerder verstuurd en we hebben een overleg gehad met het Ministerie EZK. 

Wat moet er nu nog gedaan worden?
De meest recente ontwikkelingen toevoegen aan de dagvaarding, griffiegeld betalen, de pleitnota opstellen en met ons bespreken en tenslotte de juridische inbreng tijdens de zitting zelf.

Onze inschatting is nu dat de kosten tot en met het kort geding zelf 40.000 euro zullen bedragen.