Menu Sluiten

We hebben je hulp nodig!

Stop5GNL heeft besloten in hoger beroep te gaan! Help stichting Stop5GNL met een donatie om dit belangrijke hoger beroep in het kort geding te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten hiervan dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!
Bankgegevens: NL14 SNSB 0787 8205 20 t.n.v. Stichting Stop 5G NL.

BedragAlvast hartelijk bedankt voor de steun!

Kosten van het hoger beroep

Update 26 januari 2021
Alle tot nu toe gemaakte advocaatkosten hebben we met jullie steun kunnen betalen, waarvoor onze hartelijke dank! 

Tot nu toe ontvangen donaties voor het hoger beroep:

€ 31681,61

Heel hartelijk dank voor alle gulle giften!

Maar….we zijn er helaas nog niet…

Nog te verwachten kosten:
– Advocaatkosten: € 3.000
– Proceskosten: € 2.000 

Helpen jullie ons dit belangrijke proces te voltooien?
Alvast veel dank!

 

Kosten van het kort geding

De totale kosten voor het kort geding bedroegen € 62.000
Daaronder viel:
– Dagvaarding

– Sommatiebrief

– Gesprek EZK

– Twee pleitnota’s met laatste ontwikkelingen/producties van onze twee advocaten

– Twee zittingen

– Griffiegeld

– Te betalen proceskosten van de Staat

– Kosten van de Stichting zelf (oprichting, notariskosten, overige onkosten)

 

De kosten van het kort geding hebben we dankzij jullie steun ruimschoots kunnen dekken.
Wat we hebben over gehouden aan oorspronkelijke donaties voor het kort geding hebben we opgeteld bij de donaties voor het hoger beroep.