Menu Sluiten

Kort geding tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen

Wij zijn van mening dat er teveel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade waardoor de uitrol van 5G niet te rechtvaardigen is. De uitrol van 5G betekent een ernstige inbreuk op onze mensenrechten. Officiële instanties geven onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over de veiligheid van straling. Vanwege deze risico’s willen we een moratorium op de uitrol van 5G, net zoals in Brussel en in verschillende delen van Zwitserland. Internationale voorbeelden van weerstand en acties tegen 5G: klik hier.

Waarom een kort geding of spoedprocedure?

Er was spoed geboden bij het stopzetten van 5G want de veiling van de 5G-frequenties stonden voor juni 2020 gepland en daarna zou 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zou betekenen.

Het risico dat we daardoor lopen is onaanvaardbaar en kan een ernstige inbreuk op ons privéleven, zoals onze fysieke en psychische integriteit en het recht op woongenot betekenen. Nu al tonen duizenden peer reviewed onderzoeken schadelijke effecten aan bij blootstelling aan 2G, 3G en 4G en 5G is nog ingrijpender doordat er veel antennes bijkomen, ook vooral in woongebieden. Met een kort geding hebben we getracht dit proces te stoppen.

Juridische bijstand

Stop5GNL heeft twee uiterst kundige advocaten in de arm genomen om dit proces te voeren. Deze advocaten zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Zij worden daarin bijgestaan door advocaat-stagiairs van het advocatenkantoor en het (juridisch) team van Stop5GNL. 

Procedure

Op het moment van spoedeisendheid is de staat gedagvaard en is de dagvaarding opgemaakt. Op 4 mei  2020 volgde de zitting bij rechtbank Den Haag die heeft geoordeeld over de onrechtmatigheid van 5G. Op 25 mei 2020  heeft de rechter uitspraak gedaan.

De volledige tekst van de eis:
Dagvaarding in kort geding

De tekst van de pleitnota’s:
Pleitnota Stop5GNL
Pleitaantekening – ontvankelijkheid en formele rechtskracht Stop5GNL
Pleitnota van de Staat 

De volledige tekst van de uitspraak d.d. 25 mei 2020:
Vonnis 

Op 17 juni 2020 heeft Stichting Stop5GNL hoger beroep aangetekend en op 29 september 2020 is de memorie van grieven bij het Hof ingediend. Op dit moment is het wachten op de memorie van antwoord van de Staat en bericht van de rechtbank wanneer de zaak zal dienen. Zo gauw hierover  meer bekend is, zullen we het hier vermelden.

 

We hebben je hulp hierbij nodig!

Help stichting Stop5GNL met een donatie om deze belangrijke rechtszaak te kunnen voeren. Met een donatie kunnen we de advocaatkosten van het kort geding en het hoger beroep dekken. We krijgen al veel financiële steun en met jouw hulp kunnen we door!