Menu Sluiten

Kort Geding & Hoger Beroep tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen

=> 15 juni 2021 uitspraak in hoger beroep! Lees ons persbericht + lees hier welke vervolgstappen we gaan zetten.

Stichting Stop5GNL heeft begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Staat met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting ligt namelijk vast in de wet. Ons restte dan ook geen andere mogelijkheid dan de rechterlijke macht in te schakelen.

Wij zijn van mening dat er teveel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade waardoor de uitrol van 5G niet te rechtvaardigen is. De uitrol van 5G betekent een ernstige inbreuk op onze mensenrechten. Officiële instanties geven onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over de veiligheid van straling. Vanwege deze risico’s willen we een moratorium op de uitrol van 5G, net zoals in Brussel en in verschillende delen van Zwitserland. Internationale voorbeelden van weerstand en acties tegen 5G: klik hier.

Waarom een kort geding of spoedprocedure?

Er was spoed geboden bij het stopzetten van 5G want de veiling van de 5G-frequenties stonden voor juni 2020 gepland en daarna zou 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zou betekenen.

Het risico dat we daardoor lopen is onaanvaardbaar en kan een ernstige inbreuk op ons privéleven, zoals onze fysieke en psychische integriteit en het recht op woongenot betekenen. Nu al tonen duizenden peer reviewed onderzoeken schadelijke effecten aan bij blootstelling aan 2G, 3G en 4G en 5G is nog ingrijpender doordat er veel antennes bijkomen, ook vooral in woongebieden. Met een kort geding hebben we getracht dit proces te stoppen.

Juridische bijstand

Stop5GNL heeft twee advocaten in de arm genomen om dit proces te voeren. Deze advocaten zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Zij werden daarin bijgestaan door advocaat-stagiairs van het advocatenkantoor en door het (juridisch) team van Stop5GNL. 

Procedure Kort Geding & Hoger Beroep

Op het moment van spoedeisendheid is de staat gedagvaard en is de dagvaarding opgemaakt. Op 4 mei  2020 volgde de zitting bij rechtbank Den Haag die heeft geoordeeld over de onrechtmatigheid van 5G. Op 25 mei 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan.

De volledige tekst van de eis:
Dagvaarding in kort geding

De tekst van de pleitnota’s:
Pleitnota Stop5GNL
Pleitaantekening – ontvankelijkheid en formele rechtskracht Stop5GNL
Pleitnota van de Staat 

De volledige tekst van de uitspraak d.d. 25 mei 2020:
Vonnis 

Op 17 juni 2020 heeft Stichting Stop5GNL hoger beroep aangetekend en op 29 september 2020 is de memorie van grieven bij het Hof ingediend.
De reactie hierop van de Staat (‘memorie van antwoord’ + incidenteel appèl) is op 23 november 2020 ontvangen door het Hof.
Middels het incidenteel appèl van de Staat tekende zij van haar kant ook hoger beroep aan tegen twee onderdelen van het vonnis van 25 mei 2020.
Stop5GNL heeft inmiddels de memorie van incidenteel appèl (reactie op het incidenteel appèl van de Staat) bij het Hof ingediend (deadline was 5 januari  2021).

Wij kozen vervolgens voor een schriftelijk pleidooi. Daarin konden we nog belangrijke informatie naar voren brengen, zoals bijvoorbeeld de uitspraak in de rechtszaak van Wilma de Jong, waarbij de rechter de gezondheidsrisico’s van straling, ruim onder de blootstellingslimiet, erkend heeft. 

Op 17 februari 2021 moesten we ons schriftelijk pleidooi sturen naar de advocaten van de Staat. Stop5GNL ontving op die datum het schriftelijk pleidooi van de Staat. Zowel Stop5GNL als de Staat zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om, in aanvulling op hetgeen eerder op papier is gesteld, een reactie te schrijven op de schriftelijke toelichting van de andere partij. Beide documenten (pleidooien + reacties) zijn op 8 maart 2021 ontvangen door het Hof.

Op 15 juni 2021 heeft het Hof (schriftelijk) uitspraak gedaan. Lees ons persbericht. 

Overzicht van de stukken van het Hoger Beroep
Memorie van Grieven (Stop5GNL)
Memorie van Antwoord + Incidenteel Appèl (Staat)
Memorie van Antwoord in  Incidenteel Appèl (Stop5GNL)
Schriftelijk Pleidooi en reactie op schriftelijke toelichting van de Staat (Stop5GNL)
Schriftelijk Pleidooi en reactie op schriftelijke toelichting van Stop5GNL (Staat) 
Uitspraak (Arrest)